ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා ලෝලියාගේ පියා ගැන හිත උණුවූ රෝහිත් ශර්මා ගේ මනුස්සකම – වීඩියෝ.

රෝහිත් ශර්ම කියන්නේ ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඉන්න සුපිරි තරුවක්. ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් ගැන ලාංකීය අපි ඉන්නෙනම් එතරම් පැහැදීමකින් නොවේ. එහෙත් මතුපිටින් අපි දකිනවාට වඩා ඔවුන් සමහර අවස්ථාවල මානුෂීය ගුණයෙන් පොහොසත්. ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයෙකුගේ පියා වෙනුවෙන් රෝහිත් ශර්මා කල විශිෂ්ඨ මෙහෙයක් ගැනයි මේ වීඩියෝව.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *