ලෝක කික් බොක්සින් ශුරයා සියල්ල අතහැර දා සසුන් ගතවෙයි. – චායරුප.

ලෝක kickboxing ක්‍රීඩාවට සමුදී බුදු දහමේ අවබෝධය ලැබ පැවිදි වූ තායිලන්ත kickboxing ශූරයා ගැන හැමෝම කතා වෙනවා.ඔහුගේ ජයාරූප සමාජජාල ඔස්සේ මේදිනවල පැතිරෙමින් තිබෙනවා.ගොඩක් දෙනෙකු කියන්නේ මෙවැනි දරුණු ක්‍රීඩාවක නියැළුන පුද්ගලයෙක් පැවිදි දිවියට යාම විශේෂ වන බවයි.ඉතින් ඔහු පැවිදි දිවියට එළඹුණු ජයාරූප පහතින් ඔබත් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *