නිරුපන තරඟයකින් ලොව පළමු ස්ථානය හිමි කරගත් ලංකාවේ සුපිරි කොල්ලා “ජනුක” – වීඩියෝ.

ලංකාවේ තරුණයෙකු ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නිරුපන ශේත්‍රයේ ලබුඉහලම ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට සමත් වුනා. ඔහු නමින් ජනුක රාජපක්ෂ නම් තරුණයෙක්. ඔහු මේ ජයග්‍රහණය ලැබුවේ ලොව රටවල් 134ක් පරදවයි.

පහතින් ඔහුගේ වීඩියෝව නරඹන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *