අපේ කොල්ලෙක් මහමගදී කාඩ් කුට්ටමකින් කට්ටියම පිස්සු හැදෙන මැජික් එකක් දැම්ම හැටි – වීඩියෝ.

ලංකාවේ street magic කියන එක ටිකක් අමුතු දෙයක් වුනත්, විදේශ රටවලනම් මෙය ඉතා ප්‍රචලිත, රසබර දෙයක්. නමුත් ලංකාවෙත් සුපිරි මැජික් දක්ෂයන් සිටිනවා.

ඒ අතර තරුණ මැජික් ශිල්පියෙක් street magic කලාව ලංකාවේ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා මහත් උනන්දුවක් ගනී.

මෙහිදී සිදුවන්නේ යම් මැජික් එකක් මහමගදී, පොදු ස්ථානයකදී කර පෙන්වා යම් පිරිසක් විශ්මයට පත් කිරීමයි. බලන්නකෝ ඔහු කාඩ් කුට්ටමකින් කරන මේ මැජික් එක. ඔබත් විශ්මයට පත්වේවි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *